آخرین قیمت برنج خارجی در بازار / ۱۰ کیلو برنج پاکستانی چند؟

فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است.

قیمت برنج خارجی (شهریور ماه)
نوع محصول برند وزن قیمت (تومان)
برنج پاکستانی سوپر کرنل باسماتی بیتمز ۱۰ کیلوگرم ۵۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی سوپر باسماتی طبیعت ۱۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی کشتی نشان ۱۰ کیلوگرم ۲۹۹,۰۰۰
برنج هندی خاطره ۱۰ کیلوگرم ۵۰۰,۰۰۰
برنج پاکستانی دایانا ۱۰ کیلوگرم ۳۱۷,۰۰۰
برنج پاکستانی هزاردستان ۱۰ کیلوگرم ۳۵۰,۰۰۰
برنج پاکستانی 386 صبح بخیر محسن ۱۰ کیلوگرم ۳۴۵,۰۰۰
برنج هندی دانه بلند طایفه ۵ کیلوگرم ۲۴۵,۰۰۰
برنج هندی خوشبخت ۱۰ کیلوگرم ۴۲۸,۹۰

بیشتر بخوانید:

مسیح کشاورز گفت: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۷۰ هزار تن برنج وارد شد که ۶۲۳ هزارتن توسط بخش خصوصی و مابقی دولتی وارد شده است. او قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی را ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و پاکستانی ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان اعلام‌کرد.

271 46


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665662/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF