آخرین قیمت خودرو در بازار/راناپلاس ۴٢۵ میلیون تومان شد


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،افرایش قیمت خودرو حالا به پاشنه آشیل دولت سیزدهم تبدیل شده است.

جدول زیر دربردارنده قیمت خودرو در بازار در چهارمین روز دی است .

آخرین قیمت خودرو در بازار/راناپلاس ۴٢۵ میلیون تومان شد

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1711406/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DB%B4%D9%A2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF