آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/ریزش اتفاق افتاد

قیمت: ۴.۴۸ دلار

قیمت: ۲۷ هزار و ۱۹۴.۹۰ دلار

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

قیمت: ۰.۲۶۴۷ دلار

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1808211/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۵.۱۲ درصد کاهش

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۱.۰۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۸۵ درصد کمتر شده است.

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته ۰.۱۱ درصد کاهش

قیمت: ۰.۹۹۹۹ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۹۳ درصد کاهش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۳۵ درصد کاهش

۷ – دوج کوین

قیمت: ۲۰.۶۴ دلار

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۰۶ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۶۵ درصد افزایش

۶- یو اس دی کوین

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۶۱ درصد کاهش

۳- تتر

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر ۰.۳۳ درصد کاهش

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۲۹.۵۲ میلیارد دلار است که ۴۶.۱۱درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱.۸۵میلیارد دلار است که ۶.۲۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۲۸.۱۵ میلیارد دلار است که ۹۵.۳۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

قیمت: ۰.۰۶۵۴۹ دلار

۹- سولانا

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۴۵ درصد افزایش

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

به‌روزرسانی قیمت ارزهای دیجیتالی (تا ساعت ۰۷:۱۷ دقیقه به وقت شرقی)

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۷۴ درصد کاهش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۹۲ درصد افزایش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد کاهش

قیمت: ۲۲۲.۸۲ دلار

قیمت: ۱۶۹۸.۶۷ دلار

۲- اتریوم

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۲.۵۳ درصد افزایش

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۰.۳۲ درصد کاهش

در حال حاضر ۴۸.۹۰ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۸ درصد افزایش داشته است.

۵- ریپل

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۹ درصد کاهش

۱- بیت‌کوین

تغییرات قیمتی یک هفته اخیر: ۱.۵۱ درصد کاهش

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۱۷ درصد کاهش

۸- کاردانو

۴- بایننس کوین

۱۰ – پولکا دوت

تغییرات قیمتی ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۰ درصد کاهش

قیمت: ۰.۵۲۶۵ دلار