آدامس چگونه ساخته می‌شود؟

ترجمه و تدوین: شیما احمدی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/665669-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آدامس در کارخانه چگونه تولید می‌شود؟

از نخستین کسانیکه آدامس را به شکل امروزی تولید کرد، توماس آدامز بود که آدامس تولیدی خود را سقز جویدینی نیویورکی آدامز نامید. 

به گزارش اقتصاد آنلاین، مواد تشکیل دهنده آدامس شامل پایه آدامس، شیرین کننده‌ها، طعم دهنده‌ها و رنگ‌های خوراکی است. پیشینه این ماده جویدنی به دهه ۱۸۷۰ میلادی و زمانیکه ماده‌ای به نام چیکله تولید شد، باز می‌گردد.