آشفتگی و رکود در بازار مسکن/ چرا آمار رسمی منتشر نمی شود؟

بیشتر بخوانید:

در شرایط فعلی بخش عمده خریداران و حتی فروشنده‌هایی که برای خریدوفروش آپارتمان در شهر تهران به دنبال کشف قیمت واقعی برای انجام هر چه سریع‌تر معامله مدنظر خود هستند از معاملات خود بازمانده‌اند.

فروشنده‌ها نه‌تنها با استناد به واقعیت‌های بازار بلکه با نگاه به وضعیت قیمت‌ها در ماه قبل و همچنین مشاهده روند رشد قیمت‌ها در ماه‌های سپری‌شده،در نهایت قیمتی متناسب با همه این پارامترها تعیین کرده و به بازار اعلام می‌کردند. از سوی دیگر خریداران نیز با نگاه به داده‌های رسمی و در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار، به طور نسبی به برآوردی از قیمت منطقی و ارزش واقعی واحدهای مسکونی عرضه‌شده به بازار رسیده و با استناد به این ارقام اقدام به جست‌وجو و معامله در این بازار می‌کردند.

داده‌های رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران که در هر ماه ابتدا از سوی بانک مرکزی و سپس با کسر نویزهای اثرگذار بر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران و همچنین متوسط قیمت آپارتمان‌ها در هر کدام از مناطق پایتخت از سوی مرکز آمار ایران منتشر می‌شد، علاوه بر نمایش سطح متوسط قیمت‌ها، نشان‌دهنده سرعت رشد قیمت در بازار معاملات مسکن پایتخت نیز بود. به این ترتیب، متقاضیان خرید یا فروش آپارتمان در هر کدام از مناطق شهر تهران با مشاهده این آمارها و همچنین روند رشد قیمت‌ها، به مرجعی معتبر برای تعیین یا کشف قیمت در معاملات دسترسی داشتند.

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1769995/%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

تازه‌ترین بررسی‌ها از افزایش عمق رکود در بازار معاملات مسکن پایتخت به واسطه این آشفتگی خبر می‌دهد.
اگرچه سیاستگذار احتمالا با هدف کمک به بازار و مهار تورم در بخش مسکن انتشار آمارهای رسمی را متوقف کرده است اما برآیند این اقدام هم‌اکنون خود را در شکل بروز اثر معکوس در بازار ملک نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که براساس نتایج تحقیقات انجام‌شده همین عدم‌انتشار، فضای آشفته بازار مسکن را به لحاظ سطح قیمت‌ها و همچنین میزان تقاضای واقعی حاضر در بازار آشفته‌تر از قبل کرده است و در نهایت می‌تواند اثر معکوس بر این بازار داشته باشد.