آغاز بررسی سیاست های کلی توسعه دریامحور در مجمع تشخیص مصلحت نظام- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim | خبرگزاری تسنیم

به گفته حسن بیک محمدلو رئیس سابق کمیته توسعه دریامحور مجمع و معاون کنونی برنامه ریزی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان این سیاست ها در پیوست حکم دوره هشتم مجمع در سال 1396 و ایده آن در سال 1398 ابلاغ و در دیماه امسال متن آن از سوی مقام معظم رهبری برای اظهار نظر مشورتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان پیشران اصلی و محور توسعه کشور و احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا، استفاده کند.»

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2861431

« دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عصر چهارشنبه با حضور رئیس و اعضا، مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی پیش نویس سیاست های کلی توسعه دریامحور پرداخت. این دستور کار از دوره گذشته مجمع به منظور تدوین سیاست ها ابلاغ شده بود، که پس از بررسی های کارشناسی از روز چهارشنبه به منظور بررسی نهایی در مجمع مطرح شد.

در جلسه دیروز مجمع مقدمه مهم این سند سیاستی به شرح زیر به تصویب رسید:

وی گفت در طی سالهای گذشته، با کارشناسی و تشکیل کارگروه های موضوعی مختلف ایده ابلاغی مورد بررسی و پیش نویس سیاستها در 9 بند و سپس در بررسی های کمیسیون زیربنایی و تولیدی به 6 بند تغییر کرد. موضوعات مهمی همچون جایگاه ژءواستراتژیک ایران و نقش آفرینی در کریدورها، نظام سیاستگذاری یکپارجه در امرو دریایی و توجه به مناطق ساحلی و دریایی بطور توام در سیاستها درج گردیده است. که امیدواریم پس از بررس و ابلاغ سیاستها، اقدامات اجرایی متناسب برای تحقق آن ها اجرایی شود.