آغاز ثبت نام خودروهای وارداتی از شنبه/ ۵۰۰ میلیون بلوکه کنید

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1734962/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AFبر اساس این اطلاعات، مقرر شده خودروهای وارداتی در قرعه کشی عرضه شود و شرکت‌کنندگان در قرعه کشی باید شرایط عمومی برنامه‌های فعلی قرعه‌کشی خودروهای داخلی از جمله اینکه گواهینامه داشته باشند، پلاک فعال نداشته باشند، طی ۴۸ ماه گذشته از خودروسازان داخلی خرید نکرده باشند و تا یک سال نمی‌توانند سند خودرو را به کسی منتقل کنند را رعایت کنند.

بیشتر بخوانید: