آقای معاون رییس جمهور؛ هم ردیف شدن با سودان و هائیتی جای افتخار دارد؟!

در همین رتبه‌بندی اگر مخارج خارج‌بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت به حساب آید، ایران از رتبه ششم به رتبه ۱۸۳ صعود می‌کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/684613-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بر اساس رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول از کم‌ خرج‌ترین و پر خرج‌ترین کشورها، ایران در رتبه ششم و در میان کم هزینه‌ترین کشورها قرار گرفته است.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ این درحالی است که به علت عدم رعایت اصول بودجه نویسی در کشور، یعنی عدم ثبت دقیق هزینه‌ها، دولت‌های ایران بسیار کم هزینه بنظر می‌رسند.