آقای معاون رییس جمهور؛ هم ردیف شدن با سودان و هائیتی جای افتخار دارد؟!بر اساس رتبه‌بندی صندوق بین‌المللی پول از کم‌ خرج‌ترین و پر خرج‌ترین کشورها، ایران در رتبه ششم و در میان کم هزینه‌ترین کشورها قرار گرفته است.

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ این درحالی است که به علت عدم رعایت اصول بودجه نویسی در کشور، یعنی عدم ثبت دقیق هزینه‌ها، دولت‌های ایران بسیار کم هزینه بنظر می‌رسند.

در همین رتبه‌بندی اگر مخارج خارج‌بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت به حساب آید، ایران از رتبه ششم به رتبه ۱۸۳ صعود می‌کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/684613-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF