آمریکا با هرگونه تلاش برای تغییر وضعیت تایوان مخالف است

منبع:
ايسنا


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/658553-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: ثبات در تنگه تایوان به نفع کل منطقه است و واشنگتن مشتاق است ببیند نظرات و ایده‌های انجمن آسه‌آن برای همکاری با گروه “گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی” متشکل از آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا چگونه است. 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا امروز در نشست وزرای امور خارجه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در پنوم‌پن گفت: واشنگتن با هرگونه تلاش یکجانبه به ویژه استفاده از زور برای تغییر وضعیت تایوان مخالف است و سیاستش در قبال تایوان تغییر نکرده است.