آموزش بافتنی؛ بافت جادستمالی با نخ تریکو + فیلم

برای بافت جادستمالی تریکو نیاز به به یک کفی جادستمالی ؛ قلاب و نخ تریکو به سلیقه خودتان هست.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-234/698328-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

در این ویدیو به زبان ساده آموزش جادستمالی با نخ تریکو داده شده است.