آموزش موزیکال حروف الفبای فارسی برای کلاس اولی ها / همراه با مثال های جذاب + فیلم

به گزارش اقتصادآنلاین،  حافظه تصویری نقشی مؤثر در یادگیری حروف الفبا دارد، در این ویدیو که مربوط به آموزش موزیکال حروف الفبای فارسی برای کلاس اولی هاست از تصاویر کودکانه‌ همراه با شعر استفاده شده است.

این یکی از روش های آموزش ساده حروف الفبای فارسی است.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/675175-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85