آیتالله خامنهای: آمارهای اقتصاد کلان ایران خرسند کننده نیست

اقتصاد دانان در کنار دولتها، در تلاش هستند تا با اعمال سیاستهای مناسب اقتصادی از توسعه، پیشرفت و افزایش استانداردهای زندگی حمایت کنند. میتوان گفت اقتصاد کلان تلاش میکند تا میزان عملکرد یک اقتصاد را اندازهگیری کند، بفهمد چه نیروهایی آن را هدایت میکنند، و پیشبینی کند که چگونه عملکرد آن میتواند بهبود یابد. مکتب کینزی نوین همچنین میکوشد تا مبانی اقتصاد خرد را به نظریههای اقتصادی سنتی کینزی اضافه کند. قبل از رواج نظریههای کینز، اقتصاد دانان به طور کلی بین اقتصاد خرد و کلان تفاوت قائل نمیشدند. در طول قرن بیستم، اقتصاد کینزی، که طبق که نظریههای کینز شناخته شد، به چندین مکتب فکری دیگر تقسیم شد. شاخص بازار سرمایه همچنان در مسیر نوسانات قرار دارد و یک روز پیراهن سبز به تن میکند و روز دیگر قرمزپوش میشود. در حالی که مکتب کینزی نوین قبول دارد که خانوارها و شرکتها بر اساس انتظارات منطقی عمل میکنند، اما همچنان بر این باور هستند که انواع شکستهای بازار، از جمله قیمتها و دستمزدهای ثابت نیز وجود دارد. به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق آمار رسمی که دوشنبه منتشر شد سنگاپور در سال ۲۰۲۰ بدترین رکود اقتصادی خود را به دلیل همه گیری ویروس کرونا تجربه کرد.

عملکرد شرکتها و در نتیجه سهام آنها به طور قابل توجهی تحت تأثیر شرایط اقتصادی شرکتها قرار دارد که مطالعه آمارهای کلان اقتصادی میتواند به سرمایه گذار در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر و تشخیص نقاط عطف خود کمک کند. در این مسیر اقتصاد دانان کلان سعی در درک فاکتورهای اساسی این حیطه دارد. در قرن بیستم، اقتصاد دانان کلان شروع به مطالعه رشد با مدلهای ریاضی رسمیتر کردند. بیشتر بخوانید: اقتصاد چگونه شکل میگیرد و چطور رشد میکند؟ اقتصاد کلان در شکل مدرن آن با Johan Maynard Keynes و تئوریهای او در مورد رفتار بازار و سیاستهای دولتی در دههی 1930 شروع شد. اگر به عقبتر بازگردیم، رکود بزرگ دهه 1930 در واقع انگیزهای برای توسعه بیشتر نظریههای اقتصاد کلان مدرن بود. همانطور که از این اصطلاح پیداست، اقتصاد کلان به سناریوی کلی و تصویر بزرگ اقتصاد نگاه میکند. نظریههای اقتصادی اتریش بیشتر در مورد پدیدههای اقتصاد خرد کاربرد دارند، اما از آنجا که آنها، مانند اقتصاد دانان به اصطلاح کلاسیک، هرگز اقتصاد خرد و کلان را کاملاً از هم جدا نمیکردند، نظریههای اتریشی نیز پیامدهای مهمی برای موضوعاتی دارند. عناصر کارهای قبلی افرادی مانند Adam Smith و Johan Stuart Mill به وضوح به موضوعاتی پرداخته بودند که اکنون به عنوان حوزه اقتصاد کلان شناخته میشوند.

بر خلاف اقتصاد کلان، اقتصاد خرد بیشتر بر تأثیرات و انتخاب های انجام شده توسط افراد دست اندر کار اقتصاد (مردم، شرکت ها، صنایع و غیره) متمرکز است. اقتصاد کلان با عملکرد، ساختار و رفتار کل اقتصاد سر و کار دارد، نگاه این اقتصاد دقیقا برخلاف اقتصاد خرد است که در آن بیشتر بر انتخابهای فردی مردم (مانند خانوادهها، صنایع و غیره) متمرکز شده است. یک تمایز کلیدی بین اقتصاد خرد و کلان این است که کل اقتصاد کلان گاهی اوقات میتواند به روشی بسیار متفاوت یا حتی برعکس رفتار متغیرهای مشابه اقتصاد خرد رفتار کند. به همین ترتیب، درک اینکه کدام تئوریها به نفع یک دولت خاص هستند و بر آنها تأثیر میگذارد، میتواند برای تصمیمات مدیریتی و کلان ارزشمند باشد. در این چارچوب اقتصاد کلان به ساختار، رفتار، کیفیت و تصمیمات کلان اقتصادی اشاره دارد. به عنوان مثال، سطح بیکاری در کل اقتصاد بر عرضه کارگرانی که یک شرکت میتواند آنها را استخدام کند، تأثیر دارد. اقتصاد دانان کلاسیک نوین معتقدند که بیکاری تا حد زیادی داوطلبانه است و سیاست مالی اختیاری بی ثبات کننده. اقتصاد دانان کلاسیک نوین فرض میکنند که همه عوامل اقتصادی تلاش میکنند تا مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند و انتظارات منطقی داشته باشند.

مکتب پول گرایی شاخهای از اقتصاد کینزی است که عمدتاً به آثار Milton Friedman نسبت داده میشود. اصطلاح «اقتصاد دانان کلاسیک» در واقع یک مکتب از تفکر اقتصاد کلان نیست، بلکه برچسبی است که ابتدا توسط Karl Marx و بعداً توسط کینز برای اشاره به متفکران اقتصادی قبلی که با آنها مخالف بودند، اما خودشان اصلاً اقتصاد کلان را از اقتصاد خرد متمایز نکردند، به کار بردند. در حالی که اصطلاح “اقتصاد کلان” چندان قدیمی نیست (به دهه 1940 بازمیگردد)، بسیاری از مفاهیم اصلی در اقتصاد کلان برای مدت طولانیتری مورد مطالعه قرار گرفتهاند. به عنوان مثال، کینز به اصطلاح «پارادوکس صرفه جویی» اشاره کرد، که استدلال میکند در حالی که برای یک فرد، پسانداز پول ممکن است کلید ایجاد ثروت باشد، زمانی که همه مردم سعی کنند پس انداز خود را به یکباره افزایش دهند، کاهش رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. چه چیزی باعث ایجاد یا تحریک رشد اقتصادی میشود؟ بیشتر بخوانید: «اقتصاد دستوری» چیست و چه ویژگیهایی دارد؟ حوزه اقتصاد کلان در بسیاری از مکاتب فکری سازماندهی شده است که دیدگاههای متفاوتی در مورد نحوه عملکرد بازارها و مشارکت کنندگان آنها دارد. اقتصاد خرد بر عوامل کوچکتری تمرکز دارد که بر انتخابهای افراد و شرکتها تأثیر میگذارد.

امید است با ابتکار و استفاده بهینه تر از منابع ، آینده زیباتری را برای این شرکت رقم بزنیم . درک محدودیتهای نظریه اقتصادی نیز مهم است. دو حوزهی اصلی تحقیقات اقتصاد کلان عبارتند از رشد اقتصادی بلند مدت و چرخههای تجاری کوتاه مدت. حوزه اول عواملی است که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد ملی را تعیین میکند. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است باتوجه به کاهش بهای نفت، در سال جدید میلادی اقتصاد بزرگترین صادرکننده نفت دچار ۵ درصد رکود شود. شرکت صنعت یاران به عنوان یکی از بزرگترین شرکت ها و اولین شرکت در زمینه تولید برخی فیلتر های هوا مخصوص صنایع پزشکی،خودروسازی،صنایع داروسازی و.. کینزیها بر تقاضای کل به عنوان عامل اصلی در مسائلی مانند بیکاری و چرخه تجاری تمرکز میکنند. بیشتر بخوانید: تاثیر بیکاری بر اقتصاد؛ بیکاری چه آسیبهایی به اقتصاد وارد میکند؟ برخی از سوالات کلیدی که اقتصاد کلان به آنها میپردازد عبارتند از: چه چیزی باعث بیکاری میشود؟ اقتصاد دانان کینزی معتقدند که چرخه تجاری را میتوان با مداخله فعال دولت از طریق سیاستهای مالی (مصرف بیشتر در رکود برای تحریک تقاضا) و سیاست پولی (تحریک تقاضا با نرخهای پایینتر) مدیریت کرد. پولگرایان محدودیتهایی را برای سیاستهای پولی که تنظیم دقیق اقتصاد را توصیه نمیکند، میپذیرند و در عوض تمایل دارند پیروی از قوانین سیاستی را ترجیح دهند که نرخهای باثبات تورم را ترویج میکنند.

گزارشهای رییسکل بانک مرکزی و پژوهشکده پولی و بانکی حاکی از آن است که اقتصاد ایران امسال بعد از ۲ سال رکود نیم درصد رشد خواهد کرد. آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورم، آمار مربوط به رشد نقدینگی خرسند کننده نیست. این دیدگاه شامل بررسی متغیرهایی مانند بیکاری، تولید ناخالص داخلی و تورم است. این فاکتورها عواملی را که باعث رشد اقتصادی یا به عقب راندن آن میشوند را شامل میشود. ساعت 24-بانک جهانی در تازهترین گزارش خود از روند رشد و توسعه اقتصادی در سال جاری میلادی پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهان در 2021 حدود 4درصد باشد. تحلیلگران و آینده پژوهان غربی در آستانه سال ۲۰۲۱ میلادی در رویارویی با این پرسش بیمها و امیدهای زیادی را در حوزههای مختلف پیشبینی کردهاند. ساعت 24 – صندوق بینالمللی پول با برآورد رشد ۵.۵ درصدی اقتصاد جهان، پیشبینی کرد که هند تنها کشوری خواهد بود که در سال ۲۰۲۱ رشد دو رقمی افتصادی را تجربه میکند. شاخص رشد معمولاً به عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری مدلسازی میشود. اقتصاد کینزی (Keynesian) عمدتاً بر اساس آثار Johan Maynard Keynes پایه گذاری شد و آغازی برای اقتصاد کلان به عنوان یک حوزه مطالعاتی جدا از اقتصاد خرد بود.

پیوند بین بازارهای کالا و متغیرهای مالی در مقیاس بزرگ مانند سطح قیمت و نرخ بهره از طریق نقش منحصر به فردی که پول در اقتصاد به عنوان وسیله مبادله ایفا میکند توسط اقتصاد دانانی مانند Knut Wicksell، Irving Fisher و Ludwig von Mises توضیح داده شد. در این کتاب، آقای کینز توضیحی برای پیامدهای رکود بزرگ ارائه کرد که در آن زمانی که کالاها فروخته نشده و کارگران بیکار میماندند، نظریه کینز تلاش کرد توضیح دهد چرا جهت بازارها ممکن است شفاف نباشند. تلاش کشورها برای مهار شیوع کرونا از طریق وضع محدودیتهای مختلف باعث شد که آنها عمیقترین رکود دهههای اخیر خود را تجربه کنند. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل ازرویترز، اقتصاد آمریکا در سال 2020 به جهت زمین گیر شدن خدماتی نظیر رستوران ها و هواپیمایی ها بعداز شیوع ویروس کرونا باعث بیکار شدن میلیون ها امریکایی و فقیر شدن آنها شد، به کمترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم می رسد.

جنگ روایتها چگونه نبض اقتصاد را کم و زیاد میکنند؟ اویس اکبری گفت: در زمان جنگ نرم هستیم، اثرات این جنگ از بین رفتن امنیت اقتصادی و از بین رفتن زیرساخت های تولید است که حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود مشکلی از درد اقتصاد دوا نخواهد کرد. به گزارش جام نیوز، اقتصاد 21.4 تریلیون دلاری آمریکا پس از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا در ماه ژانویه و افزایش موارد ابتلا در ماه های مارس و آوریل ضربه شدیدی خورد. علاوهبر آن، مدلهای اقتصاد کلان توسط کسب و کارها برای تعیین استراتژی در بازارهای داخلی و جهانی و سرمایه گذاران به منظور پیش بینی و برنامه ریزی برای حرکت در کلاس و سطوح مختلف دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. این بازیگران اقتصاد بر اساس قوانین عرضه و تقاضای منابع با یکدیگر تعامل دارند و از پول و نرخ بهره به عنوان مکانیزمهای قیمت گذاری برای هماهنگی استفاده میکنند. اقتصاد دانان کلاسیک معتقدند قیمتها، دستمزدها، و نرخها انعطافپذیر هستند و بازارها تمایل شفافیت دارند مگر اینکه سیاستهای دولت با تکیه بر نظریههای اولیه آدام اسمیت از انجام آن جلوگیری کند. در عین حال، اقتصاد خرد به گرایشهای اقتصادی نگاه میکند، یا این که وقتی افراد انتخابهای خاصی انجام میدهند، چه اتفاقی رخ میدهد.

به دلیل این «چسبندگی» عوامل اقتصاد کلان، دولت میتواند شرایط اقتصاد کلان را از طریق سیاستهای مالی و پولی بهبود بخشد. تئوری اقتصاد کلان همچنین میتواند به کسبوکارها و سرمایهگذاران فردی کمک کند تا از طریق درک دقیقتر اثرات روندها و سیاستهای اقتصادی گسترده بر صنایع خود، تصمیمهای بهتری در جهت پیشرفت آنها اتخاذ کنند. در این بین برگزاری جشنوارهها میتواند زمینهای برای رونق اقتصادی صنعت سینما فراهم کند. ۲۰۲۱؛ سال رکود کرونا، رونق اقتصاد تغییر سیاستها و دیگر هیچ… سینما به عنوان یک صنعت و پدیده تجاری همچون دیگر بنگاههای اقتصادی به ملزوماتی نیاز دارد تا بتواند رشد بیشتری را تجربه کند. مکتب کلاسیک نوین، همراه با مکتب کنزی نوین، عمدتاً بر روی هدف ادغام مبانی اقتصاد خرد در اقتصاد کلان بنا شده است تا تضادهای نظری آشکار بین این دو موضوع را حل کند. پول گرایان با کار در مدلهای کینزی و توسعه آنها استدلال میکنند که سیاست پولی به طور کلی ابزار سیاستی مؤثرتر و مطلوبتری برای مدیریت تقاضای کل نسبت به سیاست مالی است. مدلهای کلان اقتصادی و پیشبینیهایی برآمده از آنها، توسط نهادهای دولتی برای کمک به ساخت و ارزیابی سیاستهای اقتصادی، پولی و مالی استفاده کاربرد دارند.

اثر کلاسیک قرن هجدهم آدام اسمیت (Adam Smith)، تحقیقی در مورد ماهیت و علل ثروت ملل، که از تجارت آزاد، سیاست اقتصادی آزاد و گسترش تقسیم کار حمایت میکرد، مسلماً اولین و مطمئناً یکی از مهمترین آثار حوزه اقتصاد کلان و بدنه تحقیقات امروزی آن است. این کتاب به قلم دکتر حمیدرضا ارباب به فارسی روان ترجمه شده و انتشارات نی آن را به چاپ رسانده است. اقتصاد کلانی که امروز آن را به این شکل مشاهده میکنید، اغلب به این صورت تعریف میشود که با Johan maynard keynes و انتشار کتاب او «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (The General Theory of Employment, Interest and Money) در سال 1936 شروع شده است. کتاب اقتصاد کلان در زمینهی مسائل اقتصادی نوشته گریگوری منکیو است. رضا بوستانی کارشناس مسائل اقتصادی در دنیای اقتصاد نوشت: نشانههای روشنی از بازآفرینی در اقتصاد مشاهده میشود. با توجه به مقیاس عظیم بودجههای دولت و تأثیر سیاستهای اقتصادی بر مصرف کنندگان و مشاغل، اقتصاد کلان به وضوح خود را با مسائل مهمی درگیر میکند. اقتصاد کلان شاخهای از علم اقتصاد است که به مطالعهی چگونگی رفتار یک اقتصاد کل، بازار یا سایر سیستمهایی که در مقیاس بزرگ عمل میکنند میپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طرح 2 فوریتی جهش تولید و تامین مسکن پس از وقفه 6 ماه بار دیگر برای بررسی نهایی به صحن علنی مجلس رسید تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به سایت economymag آن تصمیمگیری کنند. اشتغال 3 میلیون نفر با احیای سهم ساخت مسکن از تسهیلات بانکی/لوکوموتیو اقتصاد روشن میشود؟ ایسنا/اردبیل عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با تداوم محدودیتهایی کرونایی به همراه تشدید کسری بودجه دولت به دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، دام رکود عمیق تورمی اقتصاد ایران، دور از انتظار نخواهد بود. صراط: مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گزارش دوره شانزدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد در دیماه ۱۳۹۹ و گزارش دوره بیست و هشتم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر کرد. به گزارش روز شنبه ایرنا، همه گیری ویروس کرونا که تعطیلی های گسترده را در کل اروپا از جمله آلمان به دنبال داشته است، در سال ۲۰۲۰ صدمات جدی به کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی این کشور وارد کرده است. به طور خاص، نظریه چرخه تجاری اتریش نوسانات همزمان (اقتصاد کلان)، فعالیت های اقتصادی در سراسر بازارها را در نتیجه سیاست پولی و نقشی که پول و بانک در پیوند دادن بازارهای (اقتصاد خرد) به یکدیگر و در طول زمان ایفا میکنند، توضیح میدهد.