آیین نامه اجرایی شفافیت مالی دولت تصویب شد/ حساب واحد خزانه تکمیل می شود- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: در این آیین‌نامه اجرایی که از هوشمندی در کنترل هزینه‌ها هم برخوردار است، مدیریت منابع و بودجه، مدیریت هزینه‌ها و حسابداری و گزارشگری مالی و مدیریت نظارت مالی و حسابرسی اتفاق خواهد افتاد.

وی یادآوری شد: تمام دستگاه‌ها از ابتدای صدور تخصیص الکترونیکی، باید تمام قراردادها و تعهدات خود را برای کنترل منابع عمومی در سیستم کنترل قراردادها و تعهدات سازمان برنامه و بودجه منعکس کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی بند ه تبصره 19 قانون بودجه سال جاری درباره شفافیت مالی، انضباط مالی و پاسخگویی عمومی به تصویب دولت رسید.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2765029

برزوزاده همچنین، گفت: تمام اقلام مالی و بودجه‌ای، صورت‌های مالی، درآمد، هزینه، دارایی و بدهی باید در بستر گزارشگری مالی دولت برای تصمیم‌گیری اقتصادی  و پاسخگویی مقامات اجرایی محقق شود.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: سازمان برنامه با تشکیل شورای راهبری سند اجرایی این آیین‌نامه نسبت به تکمیل کارهای اجرایی آن در راستای مدیریت مالی دولت اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه اجرایی سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله خزانه‌داری کل، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات  نسبت به تدوین سند مدیریت مالی دولت برای استقرار کامل سیستم یکپارچه اطلاعات مالی اقدام کند.

برزوزاده تصریح کرد: پذیرش اسناد الکترونیکی اجرای کامل حساب واحد خزانه، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی در پایگاه نظام جامع مالی کشور از دستاوردهای اجرای این آیین‌نامه است که در مسیر توسعه اقتصادی به کمک همکاران سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.