اتحادیه اروپا در مورد سقف قیمت گاز به توافق نرسیدوزیر امور خارجه مجارستان روز سه‌شنبه فاش کرد که کشورهای اتحادیه اروپا بار دیگر در نهایی کردن سقف قیمت گاز در سراسر این بلوک در نشست شورای وزیران انرژی شکست خوردند.


منبع: https://tn.ai/2821408