اجاره خانه در پیروزی چقدر است؟ / رهن واحد ۱۲۰ متری ۱.۷ میلیارد تومان!

رهن واحدهای بالای ۱۰۰ متر در محدوده پیروزی بیشتر از ۱ میلیارد تومان است. بر این اساس هزینه اجاره یک واحد ۱۲۰ متری در خیابان مقداد ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رهن کامل است. برای اجاره یک واحد ۱۰۱ متری در نیرو هوایی نیز باید ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰۰ هزار تومان ماهانه بپردازید. هزینه اجاره یک آپارتمان ۱۵۰ متری ۲ خوابه در صد دستگاه نیز ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. 












قیمت اجاره خانه در منطقه پیروزی تهران
محله متراژ (متر) مشخصات سال ساخت رهن (تومان) اجاره (تومان)
پیروزی ۶۵ ۱ خوابه – آسانسور، پارکینگ، انباری ۱۳۸۵ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰
پیروزی، مقداد ۱۲۰ ۲ خوابه – آسانسور، پارکینگ، انباری ۱۳۹۲ ۱٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پیروزی، نیرو هوایی ۱۰۱ ۲ خوابه – آسانسور، پارکینگ، انباری ۱۳۸۶ ۱٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰
پیروزی، صد دستگاه ۱۵۰ ۲ خوابه – پارکینگ، انباری ۱۳۸۵ ۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ 
پیروزی، نیرو هوایی ۸۸ ۲ خوابه – پارکینگ ۱۳۷۰ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پیروزی، دهم فروردین ۵۳ ۱ خوابه – انباری ۱۳۸۴ ۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ 
پیروزی ۶۶ ۱ خوابه – آسانسور، پارکینگ، انباری ۱۳۹۵ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
پیروزی، شکوری ۶۳ ۲ خوابه – پارکینگ، انباری ۱۳۹۰ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-72/717553-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

برای اجاره یک آپارتمان ۶۳ متری ۲ خوابه در خیابان شکوری باید ۴۰۰ میلیون رهن و ۳ میلیون تومان ماهانه بپردازید. 

با ۶۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰۰ هزار تومان ماهانه می توان یک واحد ۶۵ متری ساخت سال ۱۳۸۵ را در منطقه پیروزی اجاره کرد. 

به گزارش اقتصاد آنلاین، یک واحد آپارتمان ۶۶ متری در محدوده پیروزی را می توان با ۶۰۰ میلیون تومان رهن کامل اجاره کرد. همچنین یک واحد ۸۸ متری ساخت سال ۱۳۷۰ در نیرو هوایی را نیز می توان با ۶۰۰ میلیون رهن کامل اجاره کرد. 

هزینه اجاره یک واحد ۵۳ متری در خیابان دهم فروردین پیروزی ساخت سال ۱۳۸۴ نیز ۹۰۰ میلیون رهن و ۶ میلیون تومان ماهانه است.