اجاره ساعتی لندکروز رفت و برگشت / 10 ساعته 8.5 میلیون تومان!

اجاره ساعتی لندکروز برای دور دور / ۱۰ ساعت ۸.۵ میلیون تومان!

به گزارش خبرآنلاین، اگر به دنبال هزینه اجاره لندکروز باشید با مبالغ عجیبی مواجه می شوید.

روز خودرو در خبرها نوشت: هزینه اجاره یک روزه این خودرو بدون راننده حدود 8 میلیون و 550 هزار تومان است.

اجاره لندکروز با راننده برای 10 ساعت 8.5 میلیون تومان هزینه دارد.

این در حالی است که حقوق پایه کارگر در سال 1403 هجری شمسی از 1/7 میلیون تومان فراتر نمی رفت.

لندکروز 1

217

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1903554/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%84%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B8-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86