اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از محل تأدیه بدهی های دولت

بر اساس بند الحاقی (2) ماده (29) برنامه هفتم توسعه، «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند.»

در تبصره این بند آمده است: «در اجرای حکم این بند، باید سالانه حداقل 10 درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود.» سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شده است از محل منابع مذکور، متناسب¬سازی مستمری بازنشستگان خود را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کند.

به  توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش اثرات تورم بر زندگی آنان و حفظ قدرت خرید آنها، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در تعامل با مجلس شورای اسلامی است که منجر به تصویب بند الحاقی (2) ماده (29) برنامه هفتم توسعه شده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/3020726

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و در قالب بودجه سنواتی، سالانه بخشی از بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را از محل سهام قابل‌واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، تسویه می‌کند.