اجرای پیشنهاد قالیباف یعنی افزایش مصرف کالاهای ارزان، واردات بی رویه و در نتیجه کاهش تولید

اما آخرین راهکارهای سیاست‌گذار درباره کاهش تورم در کشورمان چه بوده است؟ تکلیف بودجه‌ای سال گذشته مجلس به دولت برای عرضه کالاهای اساسی به قیمت شهریور سال 1400 و همچنین راهکار اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه: «پیشنهاد ما برای برنامه هفتم توسعه این است که افزایش قیمت سالانه 25 کالای اساسی که حدود هشت مورد از آنها مواد غذایی و الباقی وسایل زندگی است، با رقم افزایش حقوق کارگری و کارمندی هماهنگ شود؛ یعنی اگر حقوق کارمندان 25 درصد افزایش می‌دهیم، تورم این 25 قلم کالا نباید بیشتر از 25 درصد باشد» (قالیباف، 9/3/1402). نتیجه این راهکارها و سیاست‌های غیرعلمی نشئت‌گرفته از پارادایم‌های «خودکفایی» و «تأمین ارزان‌قیمت محصولات غذایی» از پیش مشخص است: افزایش مصرف کالاهایی که قیمت آنها پایین نگه داشته شده و در نتیجه کمبود آنها در بازار و اجبار دولت به واردات از خارج و نیز کاهش سرمایه‌گذاری در داخل به سبب به‌صرفه‌نبودن تولید آنها و درنتیجه کاهش تولید و… .


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1774353/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA