احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در بازار طلا / قیمت امروز طلای ۱۸ عیار + قیمت انواع سکه ۱۲ خردادماه

روز گذشته خبرهای خوبی درباره آزادسازی منابع ارزی ایران منتشر شد.  عضو اتاق بازرگانی ایران عراق از آزاد شدن ۲ میلیارد دلار بلوکه شده و رییس کل بانک مرکزی از دسترسی سریع به ۶.۷ میلیارد دلار از منابع موجود ایران در صندوق بین المللی پول خبر دادند. ورود منابع ارزی جدید به کشور باعث کاهش قیمت دلار و در پی آن کاهش قیمت ها در بازار طلا خواهد شد.

قیمت امروز طلا به شرح زیر است؛قیمت امروز طلا
انس طلا ۱۹۷۸ دلار
مظنه تهران ۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰
طلای ۱۸ عیار ۲٫۵۱۶٫۳۰۰
طلای ۲۴ عیار ۳٫۳۵۴٫۰۰۰

قیمت انواع سکه به شرح زیر است؛
قیمت انواع سکه
سکه طرح جدید ۳۰٫۶۸۰٫۰۰۰
سکه طرح قدیم ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
نیم سکه ۱۶٫۷۵۰٫۰۰۰
ربع سکه ۱۱٫۳۵۰٫۰۰۰
سکه گرمی ۶٫۶۵۰٫۰۰۰


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/719601-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87