احکام اسلام را نباید با زور و تهدید در جامعه تبلیغ کنند

وی راهکار این شرایط را اینگونه مطرح کرد: اگر مشکلات اقتصادی مملکت حل شود، بقیه مسائل حل می‌شود. یعنی به جای اینکه به مشکلات اصلی بپردازند، به مسائل فرعی مشغول هستند. مشکل کشور گرانی، تورم و اقتصاد است. اگر این را درست کنند، به نظر من باقی مسائل حل می‌شود. حجاب را به خود مردم بسپارند و مسائل دولتی و ریشه‎ای را حل کنند.

در نهایت فاضل میبدی‌ گفت: یعنی به مردم بگویند اسلام می‌گوید حجاب داشته باشید. وقتی نماز و احکام دین را به عهده خود مردم می‌گذارید، چرا درمقوله حجاب با قوه قهریه برخورد می کنید؟ این هم همانطور است. می‌شود کسی را با شمشیر به زور نمازخوان کرد؟ نماز را خود طرف باید بخواهد که بخواند. هر چیزی که در مسائل اخلاقی به سمت اجبار و تهدید رفته است، تبدیل به نفاق می‌شود.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/712542-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

اقتصادآنلاین _ پرستو بهرامی راد؛ محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص راهکارهای نیروی انتظامی با بی حجابی گفت: من روشی که نیروی انتظامی اعلام کرده تا با دوربین رصد و  دستگیر کند را قبول ندارم. طبق تجربه و تحقیقاتم هیچ نوع حکم اخلاقی و شرعی وجود ندارد که با زور و تهدید باوری را به مردم تلقین کنیم. اگر شما بخواهید با زور و تهدید یک حکم اخلاقی و شرعی را به مردم تحمیل کنید، تبدیل به نفاق می‌شود.

وی در ادامه توضیح داد: مثلاً خانمی در خیابان از ترس ماموران یا دوربین حجابش را می‌گذارد و بعد جای دیگر که دوربین یا مامور نباشد، حجابش را برمی‌دارد، این که دین و حجاب نشد. بنابراین به نظرم این روش نفاق پروری است. در واقع ما از جامعه یک چهره بیرونی در برابر حکومت و یک چهره‌ای در خلوت به دور از حکومت می‌سازیم. اصولاً در بین فقها هیچ کس نگفته امر به معروف و نهی از منکر را با جبر، زور و تهدید بین مردم جا بیندازیم. این روش به نظر من روش درستی نیست و نتیجه معکوس دارد.

این فعال اصلاح‌طلب بیان کرد: به هر حال باید این موضوع را در اختیار مردم بگذارند و در ادامه مردم را نصیحت و اندرز دهند؛ باید روش را تغییر دهند و احکام اسلام و شریعت را با جبر، زور و تهدید در جامعه تبلیغ و ترویج نکنند.