احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور با صدور بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/710707-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D8%AF