ادارات این استان ۲۴ و ۲۵ دی تعطیل شد / امتحانات دانشگاه ها لغو می شود؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، محمد تقی ولیان اظهار داشت: با دستور محمدرضا حسین نژاد استاندار خراسان شمالی و با توجه به افت مجدد شدید دما و مصوبه کارگروه هماهنگی و تأمین پایدار سوخت زمستانی کلیه فعالیت ادارات، سازمانها، بانک‌ها، بیمه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی بیست و چهارم و بیست و پنجم دی ماه دور کاری می‌شود.

وی از مردم خواست تا با رعایت مصرف گاز و صرفه جویی سبب پیشگیری از افت فشار یا قطع گا و سهولت گازرسانی به همه مناطق استان شوند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/694739-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی افزود مراکز امدادی، عملیاتی، خدمات رسان، بهداشت و درمان از اجرای این طرح مستثنی هستند.

وی افزود: همچنین در راستای عدم ایجاد اختلال در ارائه خدمات بانکی و شهرداری به مردم، واحدهای کشیک در این دو روز روز فعال می‌باشد

ولیان گفت: فعالیت‌های آموزشی و پرورشی کلیه مراکز آموزشی و دانشگاهی به صورت غیر حضوری و در بستر فضای مجازی است و صرفاً حوزه‌های آزمون نهایی و سراسری مدارس آموزش و پرورش به قوت خود باقی است و امتحانات دانشگاه‌ها نیز به هفته اول بهمن ماه موکول می‌شود.