ادغام صنعت و بازرگانی با صنعت خودرو چه کرد؟/ واکنش قائم‌مقام سابق وزیر صمت به تفکیک وزارتخانه‌ها


قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شما هر چیزی را که انکوباتوری رشد دهید، یک موجود ضعیف و علیل و پرهزینه می‌شود. خودروسازی متاسفانه دچار چنین بلایی شده است. این بلایی است که امروز سر لوازم‌خانگی می‌آید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1767640/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85