اذان ظهر به افق تهران سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱

تاریخ شمسی امروز

اذان مغرب: ۱۸:۲۳

غروب آفتاب: ۱۸:۰۴


اوقات شرعی تهران – زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق تهران

۱۴۰۱/۱۱/۱۶


اذان ظهر: ۱۲:۱۵

طلوع آفتاب: ۰۶:۲۷

تاریخ امروز سه شنبه اوقاعات شرعی


نیمه شب شرعی: ۲۳:۳۴

اذان صبح: ۰۵:۰۴

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/705052-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF

طلوع خورشید لحظه دیدن خورشید در هر سرزمین است. ظهر هنگامی که خورشید در وسط آسمان قرار گیرد. در این هنگام اذان ظهر گفته می شود و روز شرعی به نیمه می رسد. غروب خورشید هنگامی که خورشید از دیده در مغرب پنهان می‌شود. پس از غروب خورشید زمان مغرب است و اذان مغرب خوانده می‌شود. نیمه شب زمان میانه از اذان غروب خورشید تا اذان صبح است. نماز مغرب و عشا باید قبل از نیمه شب خوانده شود.

اوقات شرعی به زمان‌های مشخص و دقیقی از شبانه روز گفته می‌شود که بر اساس مختصات جغرافیایی (طول و عرض) نقطه ای درون شهر و تاریخ روز مورد نظر در فرمول نجومی مربوطه وارد شده و نتیجه برحسب ساعت و دقیقه اعلام می شود. زمان صبح شرعی از آغاز سپیده‌دم است تا طلوع خورشید. اذان در آغاز صبح خوانده می‌شود و خواندن نماز صبح تا طلوع خورشید مجاز است.