ارتفاع ۲ متری برف در کوهرنگ + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/701008-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85بارش برف همچنان در شهرستان کوهرنگ ادامه دارد، تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۵۷ سانتی‌متر برف جدید در این شهرستان بارید و ارتفاع کل برف در «کوهرنگ» به ۱۸۹ سانتی‌متر رسید.