ارزش افزوده صنعت غذا تا 4 سال آینده 900 درصد افزایش می یابد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

مقرر شده است که نسبت ارزش افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی 900 درصد افزایش یابد یعنی از 15 درصد به 150 درصد افزایش یابد و ضریب بهره وری آب کشاورزی47 درصد افزایش یابد.

وزارت جهاد کشاورزی , بحران آب ایران , کشاورزی ,

همپنین میزان خود اتکایی در تامین انرژی و کالری تا سال زراعی 1404-1405 از 67 به 87 افزایش خواهد داشت که بر این اساس میزبان خوداتکایی در تولید انرژی 30 درصد افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در الگوی کشت  تدوین شده محصولات کشاورزی، برنامه‌ریزی شده که تا سال زراعی 1404-1405 یعنی از در سال زراعی سه سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی با 21 درصد افزایش از 125 میلیون تن فعلی به 152 میلیون تن برسد.

بنابراین گزارش در  میزان  ضریب نفوذ دانش و فناوری در الگوی کشت محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده است که تا پایان سال زراعی 1404-1405، 100 درصد افزایش یابد و از 6 درصد به 12 درصد ارتقا یابد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2787622

 میزان مصرف آب بخش کشاورزی نیز با 17 درصد کاهش از 72  میلیارد متر مکعب به 60 میلیارد متر مکعب در این مدت کاهش یابد. وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق این برنامه مشوق های برای بهره برداران در نظر گرفته شده است.