ارزش روز سهام عدالت من (هفتم آذر)به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ بر اساس آخرین معاملات انجام شده،‌ ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی برابر با ۲۳ میلیون تومان است. این در حالی است که ارزش سبد یک میلیونی سهام عدالت در اواسط آبان ماه به حدود ۲۴ میلیون و ۳۲۰هزار تومان هم رسیده بود که حاکی از کاهش بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی ارزش سبد یک میلیونی سهام عدالت در این مدت است. ارزش ۶۰ درصد قابل فروش این سبد به بیش از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می رسد؛ فارس، فولاد،‌فملی و شتران بیش‌ترین وزن را در ارزش این سبد دارند.

همچنین ارزش روز سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومان نیز برابر با ۱۲ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان است که نسبت به اوج ۱۲ میلیون و ۹۱۰ هزار تومانی در آبان ماه امسال کاهش حدود ۷۰۰ هزار تومانی (معادل ۵.۳ درصد) را نشان می‌دهد.

ارزش روز سهام عدالت با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی نیز حدود ۱۱ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان است که در مقایسه با اواسط آبان ماه بیش از ۳۵۰ هزار تومان کاهش یافته است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/684481-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%B0%D8%B1