استفاده از زمین های بخش خصوصی برای ساخت مسکن ملی- اخبار راه و مسکن – اخبار اقتصادی تسنیم

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2932472

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت تاکنون 33 هزار هکتار از زمین‌های وزارت راه و شهرسازی به شهر‌ها الحاق شده است.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اغلب اراضی بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح در مرحله آماده سازی است، اما در برخی از آن‌ها عملیات ساخت هم آغاز شده است.

به گفته مالکی تاکنون 16 هزار هکتار زمین از اراضی بخش خصوصی و نیرو‌های مسلح برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده است.

مالکی افزود در برخی از شهر‌ها که زمین‌های وزارت راه و شهرسازی محدود است، مشارکت با بخش خصوصی برای تامین زمین در دستور کار است.