اطلاعیه فرودگاه مهرآباد درباره آخرین وضعیت پروازها / مسافران قبل از حرکت با این شماره ها تماس بگیرند


ایرنا نوشت: فرودگاه مهرآباد امروز پنج شنبه ۲۲ دی در یک اطلاعیه پروازی از احتمال تاخیر و لغو پروازها خبر داد و از مسافران خواست قبل از حرکت به سمت فرودگاه‌ها از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1718284/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86