اطلاعیه ی سازمان هواپیمایی کشوری به زائران اریعین حسینی هنگام بازگشت به ایران

وی در ادامه‌ به مسافران شرکت هواپیمایی العراقیه توصیه کرد؛ طبق دستور العمل مدیریت فرودگاه نجف، برای صدور کارت پرواز جهت پرداخت عوارض خروجی، حتماً مبلغ ۲۰ دلار برای هر نفر همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جعفریازرلو گفت: با توجه به ممانعت نیروهای بازرسی در ورودی فرودگاه نجف از زائرانی که فاقد بلیت پرواز هستند توصیه می شود از مراجعه به فرودگاه نجف خودداری کنند.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1811044/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85