اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم

 اعضای اصلی:

براساس ماده 6 آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت رئیسه اتاف اصناف تهران روز دوشنبه مورخ 1401/06/28 برگزار گردید و اعضای جدید هیئت رئیسه اتاق به ترتیب آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1- علی توسطی 64 رای

2- سیداحمد حسینی(توزیعی) 18 رای

1- احمد ابوالحسنی(تولیدی) 44 رای

5- اسماعیل کاظمی 54 رای

به گزارش خبرگزاری تسنیم سومین دوره انتخابات اتاق اصناف تهران برگزار شد و اعضای جدید هیات رئیسه اتاق اصناف تهران مشخص شدند.

 اعضای علی البدل:

3- محمدرضا فرجی 59 رای

2- حمیدرضا رستگار پور 60 رای

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2776521

4- حسین علی اکبری 56 رای