اعلام برنامه بازی های روز ششم جام جهانی ۲۰۲۲


به گزارش اقتصاد آنلاین، در چارچوب روز ششم جام جهانی۲۰۲۲ جمعه تیم‌های ملی فوتبال ایران و ولز به مصاف هم می‌روند.

همچنین تیم های قطر و سنگال، انگلستان و آمریکا در ساعات بعدی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

جام جهانی


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-85/683692-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C