اعلام قیمت جدید کارخانه‌ای ساینا/ جدول قیمت این خودرو را ببینید

قیمت کارخانه ساینا اس بنزینی حوالی ۲۴۸ میلیون تومان اعلام شده است. همچنین قیمت کارخانه ساینا اتوماتیک ۱۴۰۲ نیز ۳۳۰ میلیون است. بر اساس جدیدترین قیمت خودروهای سایپا، قیمت ساینا گازسوز در کارخانه ۲۸۳ میلیون است. قیمت ساینا در بازار آزاد را نیز در ادامه ببینید.

اعلام قیمت جدید کارخانه‌ای ساینا/ جدول قیمت این خودرو را ببینید

223223


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1818991/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF