افت ۵ درصدی بیت کوین پس از ثبات تورمی در سپتامبر

همزمان با اعلام نرخ تورم آمریکا، قیمت اونس طلا، ارزش یورو در برابر دلار، شاخص بورس S&P ۵۰۰ و دیگر شاخص های بورس آمریکا نیز شروع به افت کردند.

اقتصاد آنلاین—مهرداد فرامهر؛ بر اساس دادههایی که روز پنجشنبه توسط اداره آمار کار منتشر شد ، علیرغم کاهش هزینههای گاز و اقدام بیسابقه فدرال رزرو برای مهار تورم، مصرفکنندگان آمریکایی همچنان با قیمتهای بالا مجازات میشوند. به گزارش CNN پس از یک نشست دو روزه، مقامات فدرال رزرو قرار است تصمیم سیاست پولی ژانویه خود را منتشر کنند که اقتصاددانان پیشبینی میکنند ممکن است افزایش نرخ بهره باشد.

انتشار این آمارها در صبح پنجشنبه به وقت محلی آمریکا باعث شد که قیمت بیتکوین با یک افت شدید مواجه شود و حدود ۵ درصد کاهش یابد. بر اساس داده های وبسایت تریدینگ ویوو قیمت بیتکوین پس از اعلام بالا ماندن نرخ تورم در آمریکا و بر اساس پیش بینی هایی که معامله گرا می کنند در مورد افزایش نرخ بهره فدرال می کنند، شروع به کاهش کرد.

مقامات آمریکا در روزهای گذشته اعلام کردهاند که اولویت شان مبارزه بسیار جدی با تورم خواهد بود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-206/673785-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1

بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده که تغییرات قیمت ها را برای سبدی از کالاها و خدمات مصرفی اندازه گیری می کند، تورم سالانه در ماه سپتامبر ۸.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد ۸.۳ درصدی در ماه آگوست افزایش کمتری داشت. اقتصاددانان پیش بینی کرده بودند که سرعت افزایش قیمت ها در ماه گذشته به ۸.۱ درصد کاهش یابد.

به صورت ماهانه، قیمت های مصرف کننده کلی نسبت به ماه اوت ۰.۴ درصد افزایش یافت.