افزایش جدی منابع ارزی داشتیم / کشوری که ما را تحریم کرده می گوید تحریم ها دیگر کارآمد نیست

بنابراین دلیل اقتصادی برای استمرار افزایش قیمت ارز وجود ندارد. این مسائل موقتی، محدود و مقطعی است که در نتیجه جنگ اقتصادی ایجاد شده و مراحل آخرش را سپری می‌کند. دشمنان وقتی از سایر عرصه‌های جنگ ناامید شدند به اخلال در بازار ارز روی آوردند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/708150-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

این هم حرفی نیست که من بزنم؛ کشوری که ما را تحریم کرده می‌گوید تحریم‌ها دیگر کارآمد نیست و نیازمند انقلاب در تحریم‌ها هستیم. این یعنی می‌خواستیم منابع ارزی ایران را محدود کنیم ولی نتوانستیم موفق شویم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بهادری گفت: منابع ارزی کشور ما به‌ویژه در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود جدی داشته است. از طرفی هرچه جلوتر می‌رویم درآمدهایمان افزایش پیدا می‌کند.