افزایش حقوق متناسب با تورم در برنامه هفتم توسعه می‌آید؟گفته شده برخی نمایندگان، پیشنهادی را برای افزایش حقوق‌ها بر اساس تورم آماده کرده‌اند تا در صحن مجلس ارائه کنند باید دید که آیا چنین پیشنهادی فرصت طرح و تصویب در صحن مجلس را پیدا خواهد کرد یا خیر.


منبع: https://tn.ai/2957897