افزایش عوارض صادراتی، قیمت گوجه فرنگی و پیاز را کاهش داد؟

براساس ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، با توجه به سیاست‌های تنظیم بازار و تأمین نیاز داخل کشور میزان عوارض صادراتی از تاریخ ابلاغ تا پایان آذرماه برای محصولات کشاورزی (سیب زمینی ۷۰ درصد، گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد و پیاز ۱۲۰ درصد) از قیمت پایه صادراتی وضع شد.

اکنون قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته رأس در بازار با کاهش ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی ۵ تا ۸ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز زرد بدون تغییر قیمت در کف و یک هزار تومان افزایش در سقف ۸ تا ۱۳ هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز قرمز بدون کاهش قیمت در کف و افزایش یک هزار تومانی در سقف ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز شیری بدون تغییر قیمت در کف و افزایش ۳ هزار تومانی در سقف ۸ تا ۱۵ هزار تومان است.

طبق بررسی‌های اقتصاد آنلاین، حدود ۱۵ روز پس از اجرای افزایش عوارض گمرکی، بازار شاهد اندک کاهش قیمت گوجه فرنگی و افزایش سقف قیمت پیاز بوده است. درصد کاهش قیمت‌ها گوجه فرنگی نسبت به میزان افزایش آن ناچیز است و در انواع پیاز افزایش قیمت در سقف آن اتفاق افتاده است.

قبل از افزایش عوارض گمرکی، قیمت گوجه فرنگی و انواع پیاز بر اساس آخرین نرخنامه اتحادیه اینگونه بود، هر کیلوگرم گوجه فرنگی بوته رأس ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم پیاز زرد ۸ تا ۱۲ هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز قرمز ۱۰ تا ۱۴ هزار تومان و هر کیلوگرم پیاز شیری ۸ تا ۱۲ هزار تومان.

در ۲۲ آبان ماه وزارت جهاد کشاورزی اقدام به افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی بوته‌ای کرد تا از این طریق موجب کاهش قیمت این محصولات شود.

چند روز پس از آن حسن صابری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه میوه و تره بار تهران، در گفتگو با اقتصاد از افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گوجه فرنگی و پیاز خبر داد و در تشریح دلایل مهم آن، لغو ممنوعیت صادرات را مقصر دانست.

به گزارش اقتصاد آنلاین، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در ۳۰ فروردین سال جاری طی نامه‌ای به گمرک خواهان ممنوعیت صادرات چهار محصول کشاورزی از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان شد. در نیمه آبان ماه دیوان عدالت اداری با استناد بر بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌هـای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵،رای بر بطلان این ممنوعیت داد.

به عبارت دیگر، افزایش عوارض صادراتی چاره کاهش قیمت پیاز نبوده و گوجه فرنگی را نیز به نسبت افزایش قیمت اندکی کاهش داده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-91/684028-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF