افزایش ۱۱۰ میلیونی قیمت فیدلیتی در بازار / قیمت بازار و نمایندگی این خودرو ۷۰۰ میلیون تومان اختلاف دارد!

قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره در بازار نسبت به هفته گذشته ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره در بازار ۱۱۰ میلیون افزایش یافت و به ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان رسید.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/689771-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AFلازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.قیمت بازار انواع خودرو فیدلیتی (آذر ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
پرایم پنج نفره ۱۴۰۰ صفر ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم پنج نفره ۱۴۰۱(نمایندگی) صفر ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پرایم پنج نفره ۱۴۰۱ صفر ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۰ صفر ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۱ صفر ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پرایم هفت نفره ۱۴۰۱(نمایندگی) صفر ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما

 فیدلیتی پرایم پنج نفره مدل ۱۴۰۱ در نمایندگی ۸۴۴ میلیون تومان است که اختلاف ۶۶۶ میلیونی با بازار دارد زیرا قیمت بازار این خودرو ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان است. 

 

فیدلیتی پرایم هفت نفره هم اختلاف ۷۰۰ میلیونی میان قیمت بازار و نمایندگی دارد. در حالی که قیمت فیدلیتی پرایم هفته نفره در نمایندگی ۸۵۹ میلیون تومان است این خودرو در بازار ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.