افزایش ۴۸ میلیونی قیمت برلیانس و کاهش ۳۵ میلیونی کوییک + لیست قیمت پارس خودرو

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای پارس خودرو در بازار به دست خواهید آورد.قیمت روز خودروهای پارس خودرو
نام خودرو مدل و کارکرد قیمت بازار (تومان) تغییر قیمت هفتگی
برلیانس H230 دنده ای ۱۳۹۹ (صفر) ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H320  اتوماتیک ۱۴۰۰ (صفر) ۱,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H330  اتوماتیک ۱۴۰۰ (صفر) ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس H330 دنده ای ۱۴۰۰ (صفر) ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
برلیانس کراس 1.65 لیتر ۱۳۹۹ (صفر) ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ (صفر) ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰-
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک ۱۳۹۸ (صفر) ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰-
رنو پارس تندر دنده ای ۱۳۹۸ (صفر) ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک ۱۳۹۹ (صفر) ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) ۳۳۸٬۴۸۴٬۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ (صفر) ۴۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰-
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) ۳۲۷٬۰۸۷٬۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۱۴۰۲ (صفر) ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰-
کوییک دنده ای ۱۴۰۲ (صفر) ۳۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ (صفر) ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ (صفر) ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-
کوییک دنده ای R ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) ۲۵۵٬۹۹۹٬۰۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ (صفر-نمایندگی) ۲۶۸٬۱۹۴٬۰۰۰
کوییک دنده ای S ۱۴۰۲ (صفر) ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰-


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718902-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88