افزایش ۹ میلیونی قیمت کوییک صفر / جدیدترین قیمت کوییک

 

صفر (قیمت نمایندگی)

۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰


اتوماتیک پلاس

۱۴۰۰ | سایپا

صفر

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰


اتوماتیک پلاس

۱۴۰۱ | سایپا

صفر

۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا

صفر

۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا

صفر (قیمت نمایندگی)

۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا

صفر

۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای

۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا

صفر

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای R

۱۴۰۱ | سایپا

صفر (قیمت نمایندگی)

۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰


دنده ای R

۱۳۹۹ | سایپا

صفر

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای R

۱۴۰۰ | سایپا

صفر

۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای R

۱۴۰۱ | سایپا

صفر

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰


R پلاس اتوماتیک

۱۴۰۱ | سایپا

صفر

۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰


دنده ای S

۱۴۰۱ | سایپا

صفر (قیمت نمایندگی)

۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰


دنده ای S

۱۴۰۰ | سایپا

صفر

۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰


دنده ای S

۱۴۰۱ | سایپا

صفر

۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰


منبع: باما

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/674199-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9

قیمت بازار انواع خودرو کوییک (مهر ۱۴۰۱)


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


اتوماتیک پلاس

۱۳۹۹ | سایپا

صفر

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰


اتوماتیک پلاس

۱۴۰۱ | سایپا قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ به ۲۹۷ میلیون تومان رسیده است. کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۰ نیز  ۲۱۵خریدوفروش می شود که طی دو هفته ۵میلیون گران شده است.

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ قیمت کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۲۰۵ میلیون رسیده است.  همچنین ارزش کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۲۱۵میلیون اعلام شده است که به معنای افزایش ۹ میلیونی طی دو هفته گذشته است.

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.