افزایش ۹ میلیونی قیمت کوییک صفر / جدیدترین قیمت کوییک

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.قیمت کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ به ۲۹۷ میلیون تومان رسیده است. کوییک دنده ای S مدل ۱۴۰۰ نیز  ۲۱۵خریدوفروش می شود که طی دو هفته ۵میلیون گران شده است.

 

صفر (قیمت نمایندگی) ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
اتوماتیک پلاس ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | خودرو داخلی – سایپا صفر (قیمت نمایندگی) ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای ۱۴۰۱ | با رینگ فولادی – سایپا صفر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت نمایندگی) ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰
دنده ای R ۱۳۹۹ | سایپا صفر ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای R ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
R پلاس اتوماتیک ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر (قیمت نمایندگی) ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۰ | سایپا صفر ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
دنده ای S ۱۴۰۱ | سایپا صفر ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/674199-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ قیمت کوییک دنده ای ۱۴۰۱ به ۲۰۵ میلیون رسیده است.  همچنین ارزش کوییک دنده ای R مدل ۱۴۰۱ نیز ۲۱۵میلیون اعلام شده است که به معنای افزایش ۹ میلیونی طی دو هفته گذشته است.

قیمت بازار انواع خودرو کوییک (مهر ۱۴۰۱)


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


اتوماتیک پلاس

۱۳۹۹ | سایپا

صفر

۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰


اتوماتیک پلاس

۱۴۰۱ | سایپا