اقدام مثبت فرزین در به روزرسانی آمار تورم بانک مرکزی از سال ۹۷ / تورم بهمن بانک مرکزی ۵۴.۶درصد شد

اقدام مثبت بانک مرکزی فرزین در به روزرسانی آمار تورم بانک مرکزی از سال ۹۷ / تورم بهمن بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار شد


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/704005-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

در ماه‌های گذشته اختلاف آمار تورم بین مرکز آمار و بانک مرکزی و عدم انتشار منظم داده‌های بانک مرکزی باعث سردرگمی و ابهام شده بود که  بانک مرکزی در صورت تداوم انتشار آمار می‌تواند این ابهام را تا حد زیادی کاهش دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر این اساس تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

این در حالی است که پیشتر مرکز آمار تورم نقطه به نقطه بهمن را ۵۳.۴ درصد اعلام کرده بود.