ال نود هم ۱ میلیارد تومان را رد کرد + جدول قیمت کامل

پارس تندر ۱۳۹۸ سایپا با ۱۰۰ میلیون افزایش قیمت ۹۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت روز ال نود صفر مدل E۲ ایران خودرو مدل ۱۳۹۸ به ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. آخرین قیمت ال ۹۰ اتوماتیک پلاس با رینگ فولادی مدل ۱۳۹۸ نیز ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان شد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/709527-%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84