امروز در نمایندگی‌ها چانگان صفر چه قیمتی خورد؟ + جدول قیمت کارکرده

صفر(نمایندگی)

۹ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای چگان به دست خواهید آورد.
۱۳۹۷

۳۲,۰۰۰ کیلومتر

منبع: باما

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۹ ۰۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت (تومان)


۱,۱۱۴,۴۱۹,۰۰۰


نوع خودرو

مدل(سال ساخت)

صفر

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/723647-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۸

۵۹ ,۰۰۰ کیلومتر

۳۱,۰۰۰ کیلومتر

صفر(نمایندگی)

۱,۱۸۲,۸۶۲,۰۰۰


۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

کارکرد (کیلومتر)

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

چانگان CS ۳۵ مونتاژ اتوماتیک

۱۳۹۷

۲۰۲۳

۹ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۲۳

۱۳۹۵

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰


قیمت بازار انواع خودرو چانگان