انتقاد تند همتی از رییسی؛ از وضع اجاره‌ها خبر دارید؟

photo_2023-06-07_15-06-53


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/720419-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF

رسانه‌های دولتی که مدعی کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن هستند، حداقل بگویند که چقدر بالا رفته بود؟!

به گزارش اقتصادآنلاین، رئیس کل پیشین بانک مرکزی نوشت: آقای رئیس‌جمهور به داد مستاجرین برسید. سرانجام وعده ساخت ۴ میلیون مسکن که مشخص است. با منع ۵ ماهه انتشار آمار تورم مسکن، معضل مسکن و اجاره مردم حل نمی‌شود. از وضع اجاره‌ها خبر دارید؟