انواع گوشت مرغ بسته بندی امروز چند؟ + جدول

۹۰۰ گرم

۱.۸ کیلوگرم

۲۸۴,۴۰۰

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-204/713477-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پویا پروتئین

مهیا پروتئین

فیله مرغ 

۱.۵ کیلوگرم

مهیا پروتئین

 شنیتسل بی آرد 

۱۵۶,۰۰۰


بهین پروتئین

*اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد و قیمت‌های درج شده مربوط به سایت‌های فروش اینترنتی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ در بازار گوشت و مرغ بسته بندی قیمت  ۱.۵ کیلوگرم سینه مرغ منجمد بی پوست بسته بندی برند مهیا پروتئین مبلغ ۱۷۴,۰۰۰ تومان است این در حالی است که قیمت ران و سینه بدون پوست مرغ بهین پروتئین به میزان ۱.۸ کیلوگرم مبلغ ۲۲۲,۳۰۰ تومان اعلام شده است.

فهرست قیمت برخی از انواع برنج موجود در بازار در جدول زیر آمده است. جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس “مواد غذایی” در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.

مهیا پروتئین

۱۴۲,۲۰۰

مهیا پروتئین

۲۲۲,۳۰۰

۱۶۶,۵۰۰

مشخصات محصول

مهیا پروتئین

ران و سینه بدون پوست مرغ

مهیا پروتئین

سینه مرغ بی استخوان

۱.۸ کیلوگرم

۱.۸ کیلوگرم

۲۳۵,۸۰۰

مرغ خرد شده بی پوست

۱.۸ کیلوگرم

۱.۵ کیلوگرم

قیمت / تومان


۱.۸ کیلوگرم

۸۳,۷۰۰

مغز ران مرغ

ران مرغ منجمد بدون پوست

سینه مرغ منجمد بی پوست

۱۷۴,۰۰۰

پویا پروتئین

بازو ساده مرغ

قیمت انواع مرغ بسته بندی (۱۴۰۲/۰۲/۰۷)


برند محصول

۹۰۰ گرم

۲۳۴,۰۰۰

ساق بی پوست ساده

۹۰۰ گرم

مهیا پروتئین

وزن

۲۲۰,۵۰۰