اگر در بانک دی حساب دارید بخوانید / آشنایی با طرح شکوه ارزش آفرین بانک دی

در صورتی‌که موجودی سپرده در هرروز به کمتر از یک‌میلیون تومان برسد، هیچ امتیازی برای آن روز محاسبه نخواهد شد.برای بازپرداخت تسهیلات هم حداکثر تا ۶۰ ماه فرصت دارید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-190/660283-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AF%DB%8C

این وام، مسدودی سپرده ندارد و بعد از گذشت مدت‌زمان الزامی سپرده‌گذاری، امکان برداشت کامل میزان سپرده برای فرد متقاضی وجود دارد و وجهی از فرد متقاضی نزد بانک مسدود نمی‌شود.

اگر مبلغ تسهیلاتی که خواهان دریافت آن هستید، کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، تنها به یک ضامن رسمی (به ازای هر ۱۰ میلیون ۱ کسر از حقوق) نیاز دارید. اما اگر مبلغی بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌خواهید، باید سند ملک به عنوان تضمین به بانک دهید.در طرح شــکوه ارزش‌آفرین بانک دی حداقل مدت‌زمان سرمایه‌گذاری ۵ ماه و حداکثر ۳۰ ماه خواهد بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، سقف تسهیلات این طرح تا ۲۰۰ درصد میانگین روزانه سپرده مشتری قابل پرداخت است. کف مبلغ این وام ۵ میلیون تومان است. به این معنا که در این طرح حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی ۵ میلیون تومان و حداقل تسهیلات برای معرفی‌شدگان سازمان‌ها یا شرکت‌ها ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

میزان تسهیلات در طرح شکوه ارزش‌آفرین دی حداکثر تا ۱۰۰ درصد میانگین روزانه سپرده طی دوره ۵ ماهه تعیین‌شده که در صورت سپرده‌گذاری بیش از ۵ ماه امکان افزایش سقف تسهیلات تا ۲۰۰ درصد میانگین روزانه سپرده نیز وجود دارد. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب در طرح شکوه ارزش‌آفرین، ۱۰۰ هزار تومان و حداقل مبلغ برای کسب امتیاز در هرروز یک‌میلیون تومان تعیین‌شده است.