اگر قرار است اوایل هفته آتی تعطیل شود، الان اعلام کنید

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: تکلیف شهروندانی را که از آلودگی به بقیه شهرها پناه برده‌اند، زودتر مشخص کنید تا بیهوده به تهران برنگردند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-137/688713-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

به گزارش اقتصاد آنلاین محسن دهنوی نوشت: حل ریشه‌ای آلودگی هوای پایتخت پیشکش؛ لااقل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران را زودتر تشکیل دهید.