ایران برای پنج بمب هسته‌ای، مواد غنی شده دارد

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/715008-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش اقتصادآنلاین، وزیر جنگ اسرائیل در اولین سفر خود به یونان و قبرس گفت: برنامه هسته‌ای ایران در پیشرفته‌ترین مرحله‌ای است که تاکنون بوده است، ایران مواد غنی‌ شده را جمع‌آوری کرده است که می‌تواند برای پنج بمب هسته‌ای کافی باشد