ایران ۳ – ۲ آرژانتین؛ پایان شیرین یک ماراتن شگفت انگیز

*دچکو ریسک کرد و با یک جای خالی آرژانتین را به امتیاز ۲۴ رساند.

*سرویس آگوستین لوزر به بیرون رفت و ایران در ست سوم ۲۵-۱۸ پیروز شد.

*سرویس امیرحسین اسفندیار به بیرون رفت تا دوباره آرژانتین پیش بیفتد.

*سرویس آگوستین لوزر به تور برخورد کرد تا فاصله به عدد یک کاهش پیدا کند.

*باز هم میلاد عبادی پور از تجربه خود استفاده کرد و ایران را به امتیاز ۱۲ رساند.

*مرتضی شریفی اشتباه خود را جبران کند و امتیاز ۷ را برای ایران به دست آورد.

*توپ گیری بسیار بد محمد طاهر وادی آرژانتین را اندازه امتیاز ۲۵ رساند. 

*خطای تور میلاد عبادی پور باعث شد امتیاز ۲۱ برای آرژانتین به ثبت برسد.

*سرویس بعدی مرتضی شریفی به تور برخورد کرد تا آرژانتین به امتیاز ۱۲ برسد.

*اولین امتیاز در ست دوم با دفاع آگوستین لوزر برای آرژانتین به دست آمد.

*میلاد عبادی پور با یک ضربه حساب شده دوباره فاصله را افزایش داد.

*حرکت سرعتی وادی و ضربه توخته دوباره فاصله را به یک امتیاز کاهش داد.

*ضربه شگفت انگیز مرتضی شریفی و کسب امتیاز ۱۲ برای ایران. 

*آبشار مهارنشدنی امین اسماعیل نژاد به امتیاز دوم برای ایران بدل شد.

*امیرحسین توخته این بار دفاع شد تا فاصله به عدد دو کاهش پیدا کند.

*سرویس بعدی آگوستین لوزر به تور برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز ۲۷ برابر شوند.

*چند سرویس فوق العاده از امین اسماعیل نژاد و استفاده از توپ های برگشتی باعث شد دو تیم در امتیاز ۱۲ برابر شوند.

*در ادامه سرویس امیرحسین توخته به تور برخورد کرد. 

*ضربه ویسنتین بدون برخورد به مدافعان ایران به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۵ برابر شوند.

*ترکیب شروع کننده ایران برابر آرژانتین 

*باز هم میلاد عبادی‌پور دفاع شد تا آرژانتین در آستانه پیروزی در این بازی قرار بگیرد.

*امتیاز اول با ضربه مهارنشدنی مرتضی شریفی به دست آمد.

*حرکت سرعتی وادی و ضربه تمام کننده علی اصغر مجرد و تساوی دوباره امتیازات.

*ویسنتین با یک ضربه مهار نشدنی دیگر آرژانتین را پیش انداخت.

*ایران شروع بسیار خوبی داشت و با سرویس‌های عالی امیرحسین توخته با نتیجه ۳-۱ پیش افتاد. 

*میلاد عبادی پور به آرژانتین اجازه کسب امتیاز ۲۵ را نداد.

*اسفندیار توپ بعدی را تبدیل به امتیاز کرد تا نتیجه ۴-۳ شود. 

*علی اصغر مجرد در شرایط سخت فاصله را به عدد ۱ کاهش داد.

*سرویس پالونسکی به تور خورد تا نتیجه ۲۷-۲۷ شود. 

*سرویس مارتین راموس هم به بیرون رفت تا دوباره فاصله به عدد دو افزایش پیدا کند.

-محمدرضا موذن: نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد اما امیدوارم آرژانتین را ببریم و دل مردم را شاد کنیم.

*امین اسماعیل نژاد از دو مدافع آرژانتین امتیاز کسب کرد و ایران را پیش انداخت.

*یک سرویس مهار نشدنی دیگر و در ادامه ضربه امیرحسین توخته و نتیجه ۱۹-۱۷

*اسماعیل نژاد این بار توپ خود را تبدیل به امتیاز کرد تا فاصله به عدد دو کاهش پیدا کند.

ست اول؛ ایران ۲۲-۲۵ آرژانتین

*حرکت سرعتی وادی و ضربه علی اصغر مجرد و افزایش دوباره فاصله به عدد دو

*میلاد عبادی پور در بدترین زمان ممکن دفاع شد تا دو تیم در امتیاز ۱۴ برابر شوند.

ترکیب شروع کننده آرژانتین برابر ایران

*ضربه میلاد عبادی پور این بار به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۱۶ برابر شوند.

ست سوم؛ ایران ۲۵-۱۸ آرژانتین

*ضربه برونو لیما به بیرون رفت تا نتیجه ۲-۰ شود.

*ضربه میلاد بازیکن به بیرون رفت تا آرژانتین به امتیاز ۳۱ برسد.

*سرویس برونو لیما هم به بیرون رفت و ایران به امتیاز ۱۱ رسید. 

*مرتضی شریفی روی حرکت پایپ ایران را به امتیاز ۹ رساند.

هلند در یک بازی بسیار آسان موفق شد در سه ست پیاپی مصر را شکست دهد و در صدر جدول گروه ایران قرار بگیرد.

*سرویس بسیار بد امیرحسین توخته با فاصله زیاد به بیرون رفت. 

*ضربه مرتضی شریفی به بیرون رفت تا دوباره فاصله یک امتیاز شود. 

*سرویس ویستنتین هم به امتیاز برای ایران تبدیل شد. 

*یک سرویس بی نظیر دیگر از عبادی پور و در ادامه کسب امتیاز ۱۸ برای ایران.

*امین اسماعیل نژاد روی یک توپ برگشتی امتیاز ۱۰ را برای ایران کسب کرد.

*مرتضی شریفی با یک ضربه فوق العاده ایران را به امتیاز ۲۰ رساند.

*مرتضی شریفی با یک سرویس مهارنشدنی ایران را به امتیاز ۳۰ رساند تا برنده این ست شویم.

*ایران می توانست فاصله را به سه امتیاز افزایش دهد اما ضربه میلاد عبادی پور به بیرون رفت.

*ضربه امین اسماعیل نژاد در بدترین زمان ممکن به بیرون رفت.

*باز هم میلاد عبادی پور و کسب یک امتیاز هوشمندانه دیگر برای ایران.

*یک سرویس فوق العاده دیگر از مرتضی شریفی و در ادامه ضربه هوشمندانه میلاد عبادی پور و کسب امتیاز ۱۶ برای ایران.

آخرین تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران پیش از دیدار حساس فردا شب برابر آرژانتین برگزار شد

*سرویس ویستنتین به اوت رفت؛ نتیجه ۲۹-۲۹

*سرویس بی نظیر مرتضی شریفی و در ادامه آبشار میلاد عبادی پور و کسب امتیاز ۱۵ برای ایران.

*سرویس پالونسکی به بیرون رفت تا نتیجه ۲۰-۱۸ شود. 

*جای خالی هوشمندانه فاکوندو کونته و کسب امتیاز ۲۹ برای آرژانتین 

*امین اسماعیل نژاد با یک ضربه مهارنشدنی کار را به تساوی کشاند.

*آرژانتین روی یک حرکت سرعتی توسط راموس به امتیاز ۱۸ رسید.

*حرکت سرعتی و ضربه امیرحسین توخته و کسب امتیاز ۱۵ برای ایران.

*آرژانتین روی یک حرکت پایپ توسط فاکوندو کونته کار را به تساوی کشاند.

*ویسنتین توپ خود را تبدیل به امتیاز کرد تا نتیجه ۵-۳ شود. 

*ضربه میلاد عبادی پور روی خط فرود آمد تا دو تیم در امتیاز ۳۰ هم برابر شوند.

*سرویس امیرحسین توخته به طور برخورد کرد تا فاصله امتیازی دوباره به عدد دو برسد.

*جای خالی فوق العاده زیبای محمد طاهر وادی باعث شد دو تیم در امتیاز ۱۳ برابر شوند.

*سرویس میلاد عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز ۲۵ برای آرژانتین به ثبت برسد و ست اول را بازنده شویم.

*ضربه هوشمندانه میلاد عبادی پور و کسب امتیاز ۵ برای ایران.

*آرژانتین روی یک رفت و برگشت موفق شد امتیاز چهارم را هم به دست بیاورد.

*امیرحسین اسفندیار دفاع شد تا دو تیم در امتیاز سه برابر شوند.

*تک دفاع امین اسماعیل نژاد به بیرون رفت تا امتیاز ۲۴ برای آرژانتین به ثبت برسد.

*مرتضی شریفی دفاع شد تا دوباره فاصله امتیاز به عدد یک کاهش پیدا کند.

*مرتضی شریفی با یک آبشار هوشمندانه ایران را به امتیاز ۸ رساند تا دو تیم برابر شوند.

*امین اسماعیل نژاد دفاع شد تا فاصله امتیازی به عدد ۳ برسد.

*وادی با یک پاس استثنایی به ایران در کسب امتیاز ۲۶ کمک کرد.

*میلاد عبادی پور و یک آبشار بی نظیر دیگر و نتیجه ۱۸-۱۲

*دفاع عالی از امین اسماعیل نژاد و کاهش فاصله به یک امتیاز

*برونو لیما همانند همتای خود سرویسش را به تور زد.

*سرویس مرتضی شریفی این بار به تور برخورد کرد.

*حرکت سرعتی وادی و ضربه مهارنشدنی علی اصغر مجرد امتیاز ۱۴ را برای ایران رقم زد.

*سرویس مرتضی شریفی به بیرون رفت تا دوباره فاصله دو امتیاز شود.

*سرویس فوق العاده میلاد عبادی پور و در ادامه ضربه فاکوندو کونته که به بیرون رفت تا نتیجه ۲۲-۱۵ شود. 

امروز از ساعت ٨ شب، شاهد جدال حساس و تماشایی ایران و آرژانتین هستیم و اینجا با گزارش لحظه به لحظه، اتفاقات و حواشی این رقابت فوق‌العاده در کنار شما خواهیم بود.

*امین اسماعیل نژاد دفاع شد اما پیش از آن مدافعان آرژانتین مرتکب خطای تور شده بودند تا دو تیم در امتیاز ۷ برابر شوند. 

*حرکت سرعتی وادی و ضربه توخته و افزایش فاصله به عدد دو.

*بعد از یک رفت و برگشت امیرحسین توخته روی یک حرکت سرعتی امتیاز ۱۹ را برای ایران کسب کرد. 

*خطای حمل بازیکن آرژانتین باعث شد ایران به امتیاز ۲۵ برسد.

*سرویس آگوستین لوزر در بهترین زمان ممکن به بیرون رفت.

*سرویس علی اصغر مجرد هم به بیرون رفت تا نتیجه ۶-۴ شود. 

-مرتضی شریفی: کار سختی برابر آرژانتین داریم. همه آماده هستیم و تمام تلاش‌مان را برای پیروزی انجام می‌دهیم.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-85/663577-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2

*یک سرویس فوق العاده دیگر از میلاد عبادی پور و در ادامه کسب امتیاز تساوی توسط مرتضی شریفی.

*باز هم امین اسماعیل نژاد دفاع شد تا این بار آرژانتین از ایران پیش بیفتد.

*امین اسماعیل نژاد دفاع شد اما توپ به بیرون رفت تا نتیجه ۶-۵ شود.

*لیما اشتباه خود را جبران کرد و فاصله را به یک امتیاز کاهش داد. 

*سرویس آگوستین لوزر به بیرون رفت تا نتیجه ۱۷-۱۷ شود. 

*علی اصغر مجرد روی حرکت سرعتی ایران را به امتیاز ۲۲ رساند.

*آگوستین لوزر امتیاز ۷ را برای آرژانتین به دست آورد. 

*علی اصغر مجرد روی یک حرکت سرعتی دوباره فاصله را به یک امتیاز کاهش داد.

*سرویس بعدی میلاد عبادی پور بالاخره به بیرون رفت با آرژانتین به امتیاز ۱۸ برسد.

میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی، محمدجواد معنوی‌نژاد، شهروز همایونفرمنش، علی‌اصغر مجرد، امیرحسین توخته، مهدی جلوه، امین اسماعیل‌نژاد، صابر کاظمی، جواد کریمی، محمدطاهر وادی، محمدرضا حضرت‌پور و محمدرضا موذن

*لیست ایران

*جای خالی زیبای محمد طاهر وادی و کسب امتیاز برای ایران.

*ضربه مهار نشدنی فاکوندو کونته و امتیاز ۳۰ برای آرژانتین

*ضربه فاکوندو کونته به امتیاز ۴ برای آرژانتین تبدیل شد.

*دریافت بد بازیکنان ایران و کسب امتیاز ۷ برای آرژانتین ‌

آخرین تمرین توپی تیم ملی والیبال ایران پیش از دیدار حساس فردا شب برابر آرژانتین برگزار شد.

*دریافت بد بازیکنان ایران و در ادامه کسب امتیاز ۵ برای آرژانتین.

*ویسنتین با یک سرویس فوق العاده آرژانتین را به امتیاز ۲۴ رساند. 

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ورزش سه، مسابقات والیبال قهرمانی جهان از دیروز آغاز شد اما ملی‌پوشان ایران امشب اولین بازی خود را انجام خواهند داد؛ دیداری که می‌توان آن را مهم‌ترین جدال شاگردان بهروز عطایی در مرحله گروهی قهرمانی جهان تلقی کرد.

*تک دفاع فوق العاده از امیرحسین توخته و نتیجه ۲۰-۱۹

* ویسنتین امتیاز ۱۹ را هم کسب کرد اما خودش سرویس را به تور زد تا بازی همچنان ادامه پیدا کند.

*ضربه فوق العاده امین اسماعیل نژاد امتیاز ۶ را برای ایران ثبت کرد.

*هوشیاری لوسیانو دچکو امتیاز ۱۵ را برای آرژانتین رقم زد.

*باز هم میلاد عبادی پور با یک سرویس استثنایی کسب امتیاز کرد.

*دریافت بسیار بد امیرحسین اسفندیار در ادامه امتیاز ۲۳ را برای آرژانتین رقم زد.

*خطای برونو لیما و کسب امتیاز ۱۴ برای ایران مارسلو را مجبور به گرفتن وقت استراحت کرد.

*برونو لیما هم سرویس خود را به تور زد تا دوباره فاصله امتیازی به عدد ۵ برسد.

*سرویس امین اسماعیل نژاد در ادامه به تور برخورد کرد.

*سرویس فاکوندو کونته به بیرون رفته تا ایران در آستانه پیروزی در ست سوم قرار بگیرد.

پایان شیرین یک ماراتن شگفت انگیز

*میلاد عبادی پور سرویس خود را به بیرون ضبط تا باز هم آرژانتین در آستانه پیروزی قرار بگیرد.

*ویسنتین با یک ضربه زیبا کار را به تساوی کشاند اما خود او سرویسش را به تور زد تا دوباره ایران پیش بیفتد.

*بعد از یک رفت و برگشت فوق العاده این آرژانتین بود که موفق شد به امتیاز ۲۶ برسد. 

*توپگیری فوق العاده سانتیاگو دانانی و در ادامه ضربه برونو لیما آرژانتین را دو امتیاز پیش انداخت.

*ضربه امیرحسین توخته به بیرون رفت تا آرژانتین دو امتیاز از ایران پیش بیفتد.

ست دوم؛ ایران ۳۰-۲۸ آرژانتین

پایان شیرین یک ماراتن شگفت انگیز

ست پنجم؛ ایران ۲۱-۱۹ آرژانتین

*سرویس فاکوندو کونته به امتیاز مستقیم برای آرژانتین تبدیل شد. 

*امیرحسین توخته اشتباه خود را جبران کرد و کار را به تساوی کشاند.

*مرتضی شریفی در بدترین زمان ممکن دفاع شد تا دو تیم در امتیاز ۲۶ برابر شوند.

*امیرحسین توخته خودش جبران کرد و روی یک کار سرعتی کار را به تساوی کشاند.

لیست آرژانتین 
فاکوندو کونته، ازکوئیل پالاسیوس، لوسیانو پالونسکی، یان مارتینز، لوسیانو ویسنتین، مارتین راموس، آگوستین لوزر، خوآکین گالگو، نیکولاس زربا، برونو لیما، پابلو کوکارتسف

*برونو لیما امتیاز ۱۳ را برای آرژانتین کسب کرد. 

*امین اسماعیل نژاد با یک آبشار مهارنشدنی امتیاز ۲۱ را برای ایران کسب کرد.

*حرکت سرعتی کوچک و ضربه لوزر کار را به تساوی ۲۵-۲۵ کشاند. 

*دچکو هم با یک حرکت سرعتی پاسخ وادی را داد و لوزر برای آرژانتین کسب امتیاز کرد.

*شریفی هم در بدترین زمان ممکن سرویس خود را از دست داد.

*سرویس برنو لیما هم به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۱۸ برابر شوند.

*ضربه هوشمندانه فاکوندو کونته و برابری امتیازات در عدد ۱۷ 

گزیده‌ای از مصاحبه بازیکنان و مربیان دو تیم پیش از جدال امروز.

*بعد از یک رفت و برگشت برونو لیما برای آرژانتین کسب امتیاز کرد تا نتیجه ۱۷-۱۶ شود. 

*این بار سرویس آگوستین لوزر به بیرون رفت تا نتیجه ۲۰-۱۹ شود. 

*مرتضی شریفی دفاع شد تا آرژانتین پیروزی این ست شود و کار به ست پنجم کشیده شود.

* سرویس فاکوندو کونته به تور خورد؛ ۳۲-۳۲

*ضربه پر قدرت کونته دریافتی در زمین ایران در پی نداشت. 

*کسب امتیاز ششم برای ایران توسط میلاد عبادی پور.

*ضربه فاکوندو کونته به بیرون رفته تا ایران با نتیجه ۲۱-۱۹ پیروز شود و ایران فاتح این رقابت جذاب شود.

لوسیانو دچکو، برونو لیما، آگوستین لوزر، خوآکین گالگو، فاکوندو کونته، لوسیانو ویسنتین، سانتیاگو دانانی

*حرکت سرعتی آرژانتینی‌ها و به تساوی کشیده شدن کار

*روی اشتباه امیرحسین توخته امتیاز اول سه ست سوم برای آرژانتین به دست آمد.

*سرویس راموس به بیرون رفت تا نتیجه ۲۳-۲۲ شود.

*میلاد عبادی پور با یک ضربه زاویه دار دوباره فاصله را به ۵ امتیاز کاهش داد.

تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان با ترکیب محمدطاهر وادی، امین اسماعیل‌نژاد، امیرحسین اسفندیار، میلاد عبادی‌پور، امیرحسین توخته، علی‌اصغر مجرد و محمدرضا حضرت‌پور مقابل آرژانتین به میدان می‌رود.

*حرکت سرعتی وادی و ضربه امیرحسین توخته امتیاز ۱۷ را برای ایران به ثبت رساند.

*سرویس فوق العاده امیرحسین اسفندیار و در ادامه اشتباه بازیکنان آرژانتین ایران را به امتیاز ۱۳ رساند. 

*صابر کاظمی که برای زدن سرویس به زمین آمده بود ضربه خود را به تور زد.

*امین اسماعیل نژاد با یک ضربه مهارنشدنی روند امتیاز گیری آرژانتین را قطع کرد.

*بعد از یک رفت و برگشت مرتضی شریفی امتیاز ۲۸ را برای ایران به دست آورد. 

زمانی که قرعه‌کشی مسابقات قهرمانی جهان انجام شد، از دیدار ایران و آرژانتین به عنوان جدال صدرنشینی گروه یاد شد. حالا هم این باور وجود دارد که برنده مسابقه امشب، شانس بالایی برای صعود به عنوان صدرنشین خواهد داشت. البته نباید به راحتی از کنار نام هلند هم عبور کرد که عملکرد خوبی در لیگ ملت‌ها داشت. همچنین مصر نیز تیم دست و پا بسته‌ای نخواهد بود.

*ویسنتین با یک ضربه عالی امتیاز ۲۳ را برای آرژانتین کسب کرد. 

-بهروز عطایی: با کنترل تفکرات لوسیانو دچکو می‌توانیم به پیروزی بر آرژانتین امیدوار باشیم.

*برونو لیما با یک ضربه آرام آرژانتین را به امتیاز ۱۳ رساند.

*امتیاز اول ست پنجم برای آرژانتین به دست آمد.

*باز هم میلاد عبادی پور و یک امتیاز مستقیم سرویس دیگر از کاپیتان ایران.

*ضربه برونو لیما به بیرون رفت تا نتیجه ۸-۴ شود. 

*یک حرکت پایپ از آرژانتینی‌ها روند امتیاز گیری ایران را قطع کرد.

*آبشار فوق العاده دیگر از مرتضی شریفی و پیشی گرفتن ایران در ست پنجم. 

*کونته بالاخره برای آرژانتین کسب امتیاز کرد تا نتیجه ۱۷-۱۴ شود. 

*این بار امیرحسین اسفندیار دفاع شد تا نتیجه ۱۲-۹ شود.

*برونو لیما با یک ضربه زیبا نتیجه را به ۸-۴ تغییر داد. 

*امین اسماعیل نژاد دفاع شده تا دوباره دو تیم در امتیاز ۱۸ برابر شوند.

ست چهارم ؛ ایران ۳۲-۳۴ آرژانتین

*سرویس فوق العاده علی اصغر مجرد و در ادامه آبشار تماشایی امیرحسین توخته و افزایش فاصله به عدد سه.

*سرویس عجیب آگوستین لوزر به بیرون رفت. 

*سرویس بعدی مرتضی شریفی به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۶ برابر شوند.

*دفاع فوق العاده بازیکنان ایران و نتیجه ۳۱-۳۱

*امین اسماعیل نژاد به سختی موفق به کسب امتیاز شد تا دو تیم در امتیاز ۱۵ برابر شوند.

*آرژانتین توسط راموس روی یک حرکت سرعتی کار را به تساوی کشاند.

*امین اسماعیل نژاد باز هم با یک آبشار مهارنشدنی ایران را به امتیاز رساند. 

*ویسنتین روی پاس زیبای دچکو آرژانتین را پیش انداخت.

*سرویس امیرحسین اسفندیار این بار به اوت رفت تا فاصله به حداقل برسد.

*سرویس فاجعه امیرحسین توخته با اختلاف به بیرون رفت.

-مارسلو مندز، سرمربی تیم‌ملی والیبال آرژانتین: امین اسماعیل‌نژاد، سورپرایز این دوره از مسابقات قهرمانی جهان خواهد بود.

*سرویس آگوستین لوزر به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز ۱۹ برابر شوند. 

*این بار امیرحسین اسفندیار بود که دفاع شد تا فاصله در همین ابتدا دو امتیاز شود.

*اشتباه فاکوندو کونته کمک کرد تا به امتیاز ۱۴ برسیم.

*جای خالی ویسنتین در زمین ایران فرود آمد تا امتیاز ۷ برابر شوند.

فاکوندو کونته با یک حرکت پایپ امتیاز ۱۵ را برای آرژانتین کسب کرد. 

*آرژانتین با یک حرکت سرعتی توسط لوزر به امتیاز ۱۰ رسید.

*برونو لیما با یک ضربه بی نظیر آرژانتین را جلو انداخت.

*برونو لیما و کسب امتیاز ۲۱ برای آرژانتین 

*امین اسماعیل نژاد با یک آبشار فوق العاده فاصله را به دو امتیاز کاهش داد. 

*ضربه مهارنشدنی مرتضی شریفی و کسب امتیاز برای ایران.

*مرتضی شریفی موفق شد با یک جای خالی کار را به تساوی بکشاند.

*ضربه فاکوندو کونته به بیرون رفت و تا فاصله ۴ امتیاز شود.

*دریافت فوق العاده از حضرت پور و در ادامه آبشار مهارنشدنی مرتضی شریفی

*ویسنتین موفق شد امتیاز ششم را هم برای آرژانتین کسب کند. 

*سرویس امیرحسین توخته به بیرون رفت تا فاصله امتیازی شش شود.

*جای خالی ویسنتین و کسب امتیاز ۲۷ برای آرژانتین

*حرکت سرعتی آرژانتینی‌ها و کسب امتیاز دوم برای این تیم

*بعد از یک رفت و برگشت آرژانتین توسط فاکوندو کونته به امتیاز ۲۳ رسید. 

*سرویس امین اسماعیل نژاد به بیرون رفت تا آرژانتین به امتیاز ۱۱ برسد.

*مرتضی شریفی اجازه نداد بازی به پایان برسد و دو تیم در امتیاز ۱۶ برابر شدند.

*سرویس برونو لیما هم به بیرون رفت تا نتیجه ۴-۲ شود. 

*ضربه بعدی کونته هم به تور برخورد کرد تا نتیجه ۱۶-۱۳ شود.

*میلاد عبادی پور به هوشمندانه ترین شکل ممکن توانست کار را به تساوی برساند.