ایلان ماسک لوگوی توییتر را به ‎دوج کوین تغییر داد / رشد ۲۶ درصدی قیمت دوج کوین در چند دقیقه!

به گزارش اقتصاد آنلاین، ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان، مدیرعامل توییتر و طرفدار دوج کوین دقایقی پیش، لوگوی وب سایت توییتر را به دوج کوین پرطرفدارترین میم کوین بازار تغییر داد.

پس از این اتفاق قیمت دوج کوین به سرعت ۲۶ درصد افزایش یافت که باعث شد جایگاه دوج کوین از رتبه ۸ به رتبه ۷ کوین مارکت کپ ارتقا یابد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-206/709532-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%AC-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87